Hivatalos ügyek

Monoki Sarlós Boldogasszony Plébánia

A hivatali ügyeket az egész egyházközség területén a Monoki Sarlós Boldogasszony Plébánia irodájában - nem a sekrestyében és az utcán- hivatali vagy előre egyeztetett idópontban lehet intézni.

Hivatalos ügyekkel kapcsolatos információk

kattintson a szövegre

Keresztelő

Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri?

A II. Vatikáni Zsinat álláspontja, hogy a gyermek katolikus neveléséért elsődlegesen a szülők a felelősek. A keresztszülő segítséget nyújt ehhez mind a gyermeknek, mind pedig a szülőknek.
Ebből következően a szülőknek vagy legalább az egyik szülőnek-és nem a nagyszülőknek- kell kérnie a gyermek keresztelését, azaz a Katolikus Egyházba való felvételét.


Milyen dokumentumok szükségesek a gyermek keresztelésének kérése kapcsán?

A szülők részéről:
Ha nincs akadálya, az egyház szorgalmazza, hogy a keresztelések alkalmával a szülők elmaradt egyházi házasságkötésüket rendezzék. Erre módjuk és lehetőségük van.

A keresztszülőkkel kapcsolatban:
A keresztelendő gyermek szülei ügyeljenek arra, hogy két keresztszülő esetén legalább az egyikük katolikus vallású legyen, egy keresztszülőnél pedig mindenképen.
Esküvő

Kérjük azokat a párokat, akik templomainkban szeretnének összeházasodni, hogy a tervezett esküvő előtt legalább 2 hónappal jelezzék azt a plébánián.

Temetés
Ha ebben az ügyben kell felkeresnie minket, mindenekelőtt fogadja őszinte részvétünket!
Az Egyház ott áll a gyászoló család mellett és imádkozik, hogy ott, ahol a reménytelenség legyőzhetetlennek tűnik, adjon reményt a feltámadt Krisztusba vetett hit. Általa erősödjék a mi feltámadásunkba vetett hitük is. Isten adjon vígasztalást és lelki megnyugvást gyászukban.

Ha hozzátartozóját plébániánk segítségével szeretné eltemetni, kérjük:
  • Mielőbb egyeztesse a temetés időpontját a plébános atyával, mindenképpen a temetés időpontjának végleges rögzítése előtt!
  • Keresse fel a Plébániahivatalt telefonon, vagy személyesen, a temetéssel kapcsolatos dolgok megbeszélésére.