A Monoki Kálvária története

A Kálvária-hegyen. 1910-ben építették boldog emlékű Fischer Colbrie Ágost kassai megyéspüspök idejében a hegy tetején álló nagyméretű kápolnát.

Az oltár mögött a Fájdalmas Szűzanya szobra van, az oltár alatt pedig egy mélyedésben, fehér márványból készített szent sírban, életnagyságú méretben, a keresztfától levett Krisztus Urunk teste látható.

A kegykápolnától balra, mintegy 15-20 méternyire van a Golgota. Ez alatt is, mintegy barlangszerű mélyedésben, csaknem életnagyságban tekinthető meg a megostorozott Jézus szobra.

A hegyoldalban, a kápolnától jobbra és balra vannak elhelyezve a grottaszerű stációk. Nagyobb méretűek a szokványos állomásoknál. Kőből vannak, de bennük különleges anyagból készített, színes, korhű ruházatú bibliai alakokat láthatunk speciálisan kiképzett domborműveken. Müncheni művészek készíttették. Messzi földről jönnek ide évente a búcsúsok. A Hernád völgyéből, a Szárazvölgyből, a Vasonca, a Bódva és a Szerencs patak tájairól, továbbá a Bodrog folyó völgyéből, a Taktaközből és még messzibbről is jönnek, hogy az úgynevezett „Gönci kereszt" jelenlétében hódolhassanak a Szent Kereszt előtt, mely minden idők egyetlen reménysége marad.